Wednesday, September 26, 2018

मनाची प्रार्थना

ही माझी प्रार्थना आहे.. माझी स्वतःची.प्रार्थना प्रार्थनेत कीती सामर्थ्य असतं हे मी जाणतो आणि म्हणूनच मी मनापासून ही प्रार्थना रोज करतो. या पृथ्वीवर माझे आगमन अकस्मात झालेले नाही काही निश्चित उद्देशाने माझी निर्मिती झालेली आहे माझ्यात माझी स्वतःची काही वैशिष्ट्ये आहेत जी मला पूर्णपणे माहिती आहेत माझ्या जीवनात मी माझ्या वैशिष्ट्यांचा पुरेपूर उपयोग करीत आहे काही विशिष्ट कार्य करण्यासाठी माझे ध्येय निश्चित आहे मी काय मिळवू इच्छितो आणि काय देऊ इच्छितो याची मला पूर्ण कल्पना आहे मला हेही माहीत आहे की यशामुळे सुख लाभते आणि सुखामुळे मनशांती मी रोज कुठल्या ना कुठल्या बाबतीत यशस्वी होत आहे मला रोज अनेक प्रकारे सुख मिळत आहे मला रोजच मनःशांती लाभते मला प्रसन्नतेचे वरदान असल्यामुळे मी नेहमी प्रसन्न राहतो आणि प्रसन्नता पसरवितो

No comments:

Post a Comment